Judici a l’Audiència Nacional contra el Banc de Sabadell per les prolongacions de jornada il·legals

Aquest dimecres, 22 d’abril, tindrà lloc a la Sala de Social de l’Audiència Nacional el judici per la demanda promovida per la CGT contra el Banc de Sabadell, degut a les contínues prolongacions de jornada il·legals que es produeixen de manera habitual al banc, l’inexistència d’un sistema de control adequat i eficaç de registre de la jornada de treball i la manca d’informació periòdica a la representació sindical de les hores extres realitzades.

Els fets que provoquen la demanda han estat ja constatats per tretze Inspeccions de Treball provincials: Barcelona, Alacant, València, Balears, Girona, Lleida, Màlaga, Múrcia, Pontevedera, Astúries, Sevilla, Lleó i Tenerife, de les vint-i-dues on la CGT ha presentat denúncia.

14083571062981-300x200Totes elles declaren per escrit que al Banc Sabadell no existeix un sistema adequat i eficaç de registre de la jornada de treball, que permeti fixar la data de realització d’hores extraordinàries, la seva causa i compensació, de manera que es pugui complir amb l’establert al art 35.5 de l’Estatut dels Treballadors. Ens constata a més que als centres visitats es realitzen hores estraordinàries de manera habitual i que no s’informa a la representació dels i les treballadores de les mateixes.

Totes elles requereixen al Banc Sabadell a que procedeixi a implantar un sistema de control de jornada adequat a la legislació vigent i que informi a la representació sindical de les hores extres realitzades.

Malgrat tots aquests requeriments, la direcció del Banc Sabadell continúa saltant-se la legislació vigent, segueix sense complir el conveni col·lectiu i obliga la nostra plantilla a prologar il·legalment la seva jornada sense compensar ni retribuir les hores extres realitzades, el que soposa un frau fiscal i en cotitzacions a la Seguretat Social.

A més en paral·lel a la situació descrita, realitza continuats ajustaments de plantilla: 3000 llocs de treball destruïts en els dos darrers anys. Treball que supleix obligant a la plantilla del banc a doblar jornada continuament.

Esperem que l’Audiència Nacional obligui al Banc Sabadell a complir la legislació vigent i que s’acabi d’una vegada amb la situació d’impunitat que viu la banca al nostre país, on poden saltar-se la legislació vigent a la seva conveniència, defraudar cotitzacions a la Seguretat Social, impagar impostos i salaris, tot això buscant el màxim benefici i sense cap repercussió per les irregularitats comeses.