17/03/2020 – Comunicat CGT #4: Suspensions temporals en contractes d’obra i servei

És cert que no es pugui fer una suspensió temporal del contracte a o un ERTO a treballadors/es amb contractes d’obra i servei?
No, no és cert.
En la normativa reguladora dels expedients de suspensió de les relacions de treball no es prohibeix en cap moment que es puguin suspendre els contractes de treball temporals per obra o servei determinat. La normativa aprovada avui 17/03/2020 pel Consell de Ministres no modifica aquest aspecte.
En teoria, els contractes per obra i servei el realitzen les empreses quan el treballador/treballadora ha de fer una activitat que té una durada limitada en el temps i que tenen una autonomia propia dins l’activitat de l’empresa contractant*. L’actual situació del coronavirus està portant a moltes empreses a reduir o a suspendre la seva activitat. No obstant, això no suposa de manera automàtica la finalització de l’activitat o l’obra que havia motivat el(s) contracte(s) temporal(s). De fet, la necessitat de l’obra o servei continuarà existint un cop hagi acabat la situació d’alarma decretada.
Un exemple d’això poden ser les empreses en qui s’han externalitzat serveis públics, com ara menjadors escolars, activitats de lleure, etc., o un obra concreta dins una empresa constructora. L’activitat que ha motivat els contractes als seus treballadores i treballadors previsiblement continuarà després de l’aixecament de l’Estat d’alarma.
*Ja sabem que aquesta és la teoria, però que en la majoria de casos aquests contractes les empreses els fan com a forma de precaritzar, de reduir la resistència sindical i de tenir mà d’obra barata. De fet, possiblement una part dels contractes poden ser en realitat fraudulents i podrien substituir-se per contractes indefinits a temps complert o parcial o fixes discontinus.

Què fem davant un o varis acomiadaments de treballadors/es amb contractes d’obra i servei en motiu del coronavirus?
El treballador/a que rebi la carta d’acomiadament, ha de signar “NO CONFORME”.
A nivell legal, tenim 20 dies laborables per denunciar l’acomiadament. Podem aprofitar per valorar si també volem denunciar com a fraudulent el contracte d’obra i servei.
A banda, hi ha les accions estrictament sindicals. En aquest sentit, és important tractar el cas col·lectivament per avaluar com enfocar el cas sindicalment.

CGT tenim, com a principi bàsic, que la suspensió d’activitat de les empreses no les hem de pagar els treballadors i que, per tant, les empreses ens han de pagar els salaris.
També assumim que els acomiadaments o ERO’s són una opció molt més perjudicial pel treballador/a que una suspensió temporal, i que són rotundament inacceptables.