Reunió amb la direcció provincial de la tresoreria general de la Seg. Social.

Hem celebrat una reunió amb la direcció provincial de Barcelona de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en la qual hem manifestat la dificultat que han de demostrar molts treballadors a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT ) Les aportacions efectuades en el moment de les mutualitats, tant per la no conservació de les nòmines d’aquests anys com per insuficiència o no de certificació efectuades pels bancs.

Atès que, segons la llei, la seguretat social és un garant de la preservació de les nostres dades personals i que tenim el dret a accedir a ells, hem demanat que facin un esforç i certifiquin la cotització realitzada a les mutualitats abans de 1979.

També hem cridat per la manca d’efecte de la instrucció que tenien en algunes delegacions sobre el fet que no tenien dades abans de 1980, ja que aquesta afirmació no era certa.

Esperem que hi hagi resultats positius d’aquesta trobada.

El Deutsche Bank ha començat a estendre els certificats sobre la durada de la vida laboral a l’empresa i el fet que sempre ha cotitzat (no s’ha assenyalat) com la majoria dels bancs,
Així mateix, el Banc Sabadell s’ha incorporat recentment i comença a certificar, de manera que Bankia és l’únic grup que segueix ignorant els seus antics treballadors.