El Banc Sabadell instaura un control d’hores extres per la seva compensació

La direcció del Banc de Sabadell ha decidir instaurar un sistema de control de les hores extres realitzades i la seva compensació. Això es fruit dels requeriments de les Inspeccions de Treball de set províncies diferents (Barcelona, Alacant, Múrcia, Balears, Màlaga, Sevilla i Pontevedra) davant les denúncies presentades per la CGT arreu.

Aquestes hores extres realitzades en frau són un greu problema laboral, no només pel frau a la Seguretat Social i els treballadors, sinò que a més amb aquest treball sumergit s’haurien pogut crear centenars de llocs de treball al banc. La Secció Sindical de CGT estima aquest frau en més de 50 milions d’euros annuals.

Les males notícies són que les noves mesures només afectaràn al personal administratiu, amb l’argument que la resta de personal està afectat pel Pacte de Modificació de Jornada Laboral de 2010 (que la CGT no va signar) al seu apartat III) Clàusula de Flexibilitat Horària i Conciliació. Nosaltres entenem que aquesta clàusula permet la flexibilitat horària lligada a la conciliació, per la qual cosa s’haria de controlar també les hores extres que es realitzen i permetre la seva compensació.

És per això que ens hem adreçat a la Direcció de Recursos Humans, demanant també que el control de jornada es faci extensiu a tot el Banc i no només a les províncies en que ha estat requerit per l’Inspecció de Treball.

Demanem a tots els treballadors que compenseu les hores extres realitzades, el que permetrà crear nous llocs de treball i protegirà els actuals, i beneficiarà la nostra vida personal.

En defensa dels nostres llocs de treball, NO al treball sumergit al Banc Sabadell.