Negres tempestes sobre el Conveni TIC

Article de la Coordinadora d’Informàtica de CGT

Manca mes i mig la fin del termini de negociació que es van atorgar els sindicats CCOO-UGT i la patronal del sector TIC. Just a temps per evitar que es meriti un nou trienni.

Els cobraments de trienni d’antiguitat es paguen íntegrament en algunes empreses, i en altres s’absorbeixen si es cobra per sobre del salari base, però en totes suposa que cap dels més de cent mil treballadors/es del sector cobri menys del salari base +5% cada 3 anys.

Aquests mínims garantits són encara més importants perquè suposen, a la pràctica, un efecte d’arrossegament sobre la resta de sous del sector cap amunt. Si s’eliminés aquest increment de mínims, produiria l’efecte contrari, una caiguda salarial.

CCOO deia al juny que els triennis no es tocaven, però ara està preparant el terreny per el contrari mitjançant els seus perfils a les xarxes socials:

convenitic

 

Però fins i tot aquesta argumentació és fal·laç, como ho demostra que en només un mes dues empreses més han aconseguit la no absorció de triennis en nòmina al Tribunal Suprem. A Rural Servicios Informáticos i Infoservicios.

conveni2_0

No entrarem en processos de debat intern d’altres organitzacions, però sí que volem constatar certes coincidències i preocupacions entre el que vam dir en el seu moment i el que expliquen delegats TIC des de la web ‘Ganemos CCOO‘ referent a l’opacitat en les reunions de conveni i el perill de signar retrocessos laborals.

Però no només està això en joc: tota flexibilització o pèrdua de voluntarietat significa estrènyer més el nus de la soga empresarial sobre el teu coll.

La retirara o debilitament dels articles 4 i 5 del actual conveni que asseguren la seva ultraactivitat (és a dir, que no caduqui), posaria en perill tot el redactat en la següent negociació.

Per què llavors assumir una probable caiguda de condicions per al sector TIC?

No vam avisar en va. En el Conveni de T-Systems d’aquest any es van signar retrocessos laborals, però també es va inclure aquest paràgraf a l’apartat de cursos de formació:

“Velar para que las formaciones desarrolladas, dentro de lo posible, contemplen la obtención de certificaciones académicas/profesionales, que mejoren las capacidades y perfiles competenciales. Dentro de estas certificaciones serán preferentes las establecidas por la EUCIP.

I qué és l’EUCIP? A la seva web s’indica que es tracta d’una fundació dedicada a la formació, on un dels seus patrons fundadors és CCOO. Té la seu a l’edifici de CCOO de Madrid. El seu president, com a representant de CCOO, és l’antic Secretari d’Acció Sindical de Comfia, Eduardo Alcaín.

Introduir condicions semblants en el Conveni suposaria paletades d’ingressos per a una fundació de la qual CCOO forma part. No permetrem aquest tipus d’accions a costa dels drets dels i les treballadores. Els nostres drets es defensen.