La CGT porta els acomiadaments a HP davant l’ajuntament de Sant Cugat

La Secció Sindical de CGT ha registrat avui a l’Ajuntament de Sant Cugat un escrit demanant el seu suport als i les treballadores de HP davant la política d’acomiadaments de l’empresa, i la retirada de la candidatura de HP al ‘Premi Sant Cugat’.

Les accions de la Secció Sindical de CGT a HP no s’aturen aqui. La nit del 31 d’octubre ja van fer una acció a Saragossa, i el proper dijous està convocada una concentració davant la Borsa de Barcelona.

Als grups municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat

IMG-20141104-WA0007Volem adreçar-nos a vostés per fer-los arribar la situació d‟acomiadaments existents a HP Sant Cugat, demanant el seu suport i tota iniciativa que pugui ajudar a que la plantilla pugui simplement treballar en pau.

Els indiquem els principals fets:

  • Des de fa 4 anys, les diferents empreses del grup HP a Espanya han patit prop de 1000 acomiadaments.
  • Els darrers dos anys, el número d‟acomiadaments a HP Sant Cugat s’ha mantingut en el centenar. Cada any.
  • En 3 anys, la plantilla d’HP a Sant Cugat ha realitzat de forma massiva una vaga indefinida de 7 dies, una jornada de 24h, dues vagues de mitja jornada i 4 aturades de dues hores. A més de manifestacions, protestes i diverses accions.
  • El 2013 vam patir una forta retallada de condicions laborals mitjançant els mecanismes de la darrera Reforma Laboral. HP no va al·legar causes econòmiques.
  • La nostra feina és d’elevada capacitació tecnològica i plenament actual.
  • Ha arribat a les nostres mans informació interna que detalla l’objectiu d’aquests acomiadaments: “Reduïr el cost mitjà del salari dels ‘recursos’”
  • S’està acomiadant a persones amb edat que farà gairebé impossible que tornin a treballar en aquest sector, altres casos han consumit tot l’atur.

Pot ser que HP compensi aquests 1000 acomiadaments amb les mateixes contractacions, però en condicions precàries: de fet, aquest és el seu objectiu declarat.

En cap cas, l‟expulsió de persones treballadores per a ser substituïdes per incorporacions en precari pot ser considerat ‘un saldo global positiu’, si no és que es vegi positiu empobrir els treballadors i raonable enviar-los a l‟atur.

Per tot l’anterior, demanem de cada Grup Parlamentari atendre les següents peticions:

  • Valorar un escrit de suport als i les treballadores d’HP.
  • Fer arribar a la Direcció de l’empresa la necessitat d’un canvi en la seva política de precarització i acomiadaments.
  • Retirar la candidatura de HP al ‘Premi Sant Cugat’. Segons les bases del concurs, la comissió de propostes està formada per 5 tècnics de l’Ajuntament, presidida pel regidor de comunicació o equivalent i amb 2 persones proposades per la pròpia alcaldia. És a dir, hi ha una responsabilitat municipal en la dessignació dels candidats no atribuïble a tercers.

Els estem molt agraïts/ides per la seva atenció i quedem a l’espera de la seva resposta.

Secció Sindical de la CGT a Hewlett-Packard