Es convoca Assemblea Ordinària del Sindicat per el 29 de Setembre a les 18 hores Lloc: Pare Laínez, 18

A totes les afiliades i afiliats:

Es convoca Assemblea Ordinària del Sindicat per el 29 de Setembre a les 18 hores Lloc: Pare Laínez, 18

Ordre del dia:
1. Elecció de Mesa

2. Aprovació, si procedeix, de la última acta del 8 de Març

3. Informes de gestió

4. Aprovació de comptes

5. Elecció del nou SP de Banca que comporta la elecció del nou Sp de FESIBAC de Catalunya.

6. Assumptes varis

En aquesta assemblea s’invitarà a les companyes i companys del sindicat de Banca de Viladecans per que diguin la seva sobre el nuevo Sp de FESIBAC Catalunya.
Recordem que hi ha un pacte amb el sindicat de Tarragona de Banca de que el Sp de Banca Barcelona duplica responsabilitats amb la FESIBAC de Catalunya. El Sindicat de Viladecans s’ha creat farà 2 anys i ha de tenir la possibilitat de dir la seva.

Els informes de gestió es lliuraran com a molt tard el 13 de setembre i les candidates i candidats a ocupar secretaries en el nou SP han de presentar la seva candidatura al actual Secretari d’Organització: fedbanca@cgtcatalunya.cat  com a molt tard el 14 de setembre a les 24hores. S’haurà de fer constar nom i cognoms i la secretaria a la que es presenta. Servirà també presentar una llista de candidates i/o candidats indican la secretaria que es vol assumir i signada per la interessada o interessat.

Quim Garreta  Secretari General