EL CONGRÉS DE SANTS 1918 – 2018

 Ara fa cent anys, es va celebrar al barri de Sants el Primer Congrés de la Confederació Regional del Treball de Catalunya (CRTC), més  conegut com el Congrés de Sants. En un context de dura repressió enfront de la vaga de les subsistències protagonitzada per les dones obreres o la vaga revolucionària d’agost, entre d’altres, les resolucions acordades col·lectivament al Congrés de Sants van permetre una coordinació més efectiva de les mobilitzacions. D’altra banda, van suposar un punt d’inflexió en la lluita revolucionària obrera catalana, que va reorganitzar-se de manera més eficaç a partir d’un nou instrument de combat, el Sindicat Únic.
Amb aquestes activitats es vol commemorar el centenari d’aquest esdeveniment cabdal per al moviment obrer català.

 

Diptic Congres de Sants