Es convoca Assemblea Ordinària del Sindicat per el 9 d’octubre del 2018 a les 18 hores

Lloc: Pare Laínez, 18

 

Ordre del dia provisional a ratificà en la Plenària del 18/9/2018:

 1. Elecció de Mesa
 2. Aprovació de Actes de les assemblees del 19/12/2017 i del 17 de maig del 2018
 3. Informació del SP de Banca
 4. Substitució per dimissió del Secretari d’Acció Sindical
 5. Elecció de Secretaría de Gènere
 6. Acords per el Congrés de Catalunya a celebrar el 19, 20 i 21 d’Octubre a Igualada – Odena.
 •  Informe de gestió del Secretariat Permanent.
 • Aprovació o no de la gestió.
 • La CGT de Catalunya com a eina de transformació social: acció sindical i social.
 • Sindicalisme i lluita contra la precarietat laboral i de la vida.
 • Estatuts.
 • Elecció i nomenament del Secretariat Permanent.
 • Elecció de les secretaries del Secretariat Permanent.
 • Elecció de la direcció de la Revista Catalunya.
 • Elecció de la Comissió revisora de comptes
 • Elecció de la Comissió de garanties
 • Elecció de delegats i delegades al Congrés

Assamblea Ordinaria per Congres de Catalunya