Constituida la Secció Sindical Estatal de CGT a Bancopopular-e

Un cop efectiu el traspàs de treballadors a Bancopopular-e, el nostre sindicat ha procedit a la constitució de la Secció Sindical Estatal de CGT a aquesta entitat, circumstància que ja hem comunicat a la Direcció de Relacions Sindicals.

D’aquesta manera, CGT ha quedat establerta de forma legal a Bancopopular-e.

Hem procedit a adaptar els nostres canals de comunicació a la nova denominació. Qualsevol empleat pot contactar amb aquesta Secció Sindical de CGT a través dels telèfons i compte de correu que figuren en la capçalera (al costat del nostre nou logotip), i accedir a la web on figuren els nostres comunicats valorant els assumptes que afecten la plantilla.

Aquests són els mitjans que aporten certesa sobre la nostra línia i postura sindical. En CGT som autosuficients per difondre la nostra informació i posicionaments, pel que aconsellem fer
cas omís del que altres van transmetent com dit per nosaltres. Independència i claredat han
estat les nostres senyes d’identitat durant anys, a diferència de CCOO i UGT que han actuat com a portaveus oficiosos de la Direcció de Citibank, divulgant la seva tergiversada informació.