CGT ES MOBILITZA DAVANT LA JUNTA D’ACCIONISTES DEL BANC SABADELL A ALACANT, DENUNCIANT LES RELACIONS LABORALS QUE ES VIUEN A L’ENTITAT I OPOSANT-SE A LA BRUTAL RECONVERSIÓ DEL SECTOR DE BANCA AL NOSTRE PAÍS

L’objectiu de la protesta és denunciar davant la opinió pública la realitat laboral que es viu al banc, sostinguda en incompliments reiterats de la legislació vigent, de pactes laborals, de sentències judicials, trasllats i acomiadaments improcedents, prolongacions il·legals de jornada, etc.

Respecte a les prolongacions il·legals de jornada, una pràctica per la qual el Banc Sabadell ha estat sancionat en reiterades ocasions per les Inspeccions de Treball de tot el país, destacar que la direcció de Banc Sabadell és coneixedora de la situació descrita i que aquesta ve provocada bàsicament per la falta de personal, per les externalitzacions viscudes, pels trasllats a serveis centrals i pels objectius inassolibles que planifiquen un any darrere l´alte. CGT denuncia la realització anual de 1,5 milions d’hores extra il·legals al banc de Sabadell, amb un cost aproximat de més de 40 milions d’euros i un impacte en cotitzacions a la Seguretat Social d’aprox. 10 milions d’euros anuals.

En aquest sentit, CGT assenyala que la correcció d’aquesta mala pràctica a les grans empreses del nostre país suposaria la solució directa a les problemàtiques que es viuen actualment en el nostre sistema de pensions. Per a això es fa necessària la reforma del Estatut dels Treballadors i que s’imposi un obligat registre de jornada que evidencii la realitat laboral que es viu en aquestes empreses, veritables beneficiades de la falta de control horari.

CGT denuncia que en un mercat laboral assolat per l’atur, cada setmana es realitzen a les empreses espanyoles més de sis milions d’hores extraordinàries, un temps lliurat sense amb prou feina cap compensació en gran part de les empreses ja que gairebé quatre milions d’aquestes hores extra no són remunerades ni compensades, ni cotitzades a la Seguretat Social (dades de l’INE corresponents al segon trimestre de 2017). Un evident frau fiscal i de cotitzacions a la Seguretat Social que perjudica, directament, al sistema públic de pensions.

En resposta a la política laboral de la cúpula de Banc Sabadell, proposem la creació d’ocupació, el registre de la jornada de treball, el pagament i cotització de les hores extres.

A més, manifestem la nostra oposició a la brutal reconversió del sector de banca, on en els últims anys s’han perdut més de 90.000 llocs de treball, han tancat el 37% d’oficines i reduït el nombre d’entitats en un 44%. Un procés que “conforma la situació actual d’oligopoli i que té com a conseqüència l’exclusió financera de part de la societat.

L’alternativa a aquesta situació passa, en opinió nostra, per una banca de mida mitjana que reconstrueix la seva reputació amb un important focus ètic, al servei de la societat, amb importants millores en la protecció i ofertes als seus clients, competitiva i generadora d’ocupació de qualitat.

CGT SE MOVILIZA ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN ALICANTE