ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA DE BANCA 17/5/2018 18h

Data: 17 de Maig del 2018, 18 hores

C/ Pare Laínez 18-24 2a Planta, Sala María Silva

 

ORDRE DEL DIA:

ELECCIÓ DE LA MESA DE LA ASSAMBLEA

APROBACIÓ o no dels COMPTES DEL 2017 tant del Sindicat de Banca com de la Federació de Banca de Catalunya FESIBAC (veure annexos)

APROBACIÓ o no dels PRESUPOSTOS DEL 2018 tant del SINDICAT com de la Federació de Banca FESIBAC Catalunya (veure annexos)

Acords per el Ordre del dia del Ple de FESIBA Estatal:

 

PLE ORDINARI DE FESIBAC-CGT

Per la present, es convoca Ple Ordinari de FESIBAC-CGT a realitzar el 22 de Maig de 2018, a les 10:00 hores, en 1a convocatòria, ia les 10: 30h, en 2a convocatòria, a Madrid, Carrer Alenza, nº 13 .

 

ORDRE DEL DIA:

1. Obertura del Ple Ordinari, segons estatuts.

a) Determinació de l’horari de sessions.

b) Elecció de la Mesa del Ple.

c) Elecció Comissió Revisora ​​de Credencials.

d) Elecció Comissió Revisora ​​de Comptes.

e) Elecció Comissió de Ponències.

2. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Federal celebrat el 10 d’Octubre de 2017.

3. Aprovació, si escau, dels Comptes de 2017, Balanç i Resultats.

4. Aprovació, si escau, dels Pressupostos per 2018.

5. Informe de l’SP de FESIBAC-CGT i dels ens federats.

6. Anàlisi de la situació i criteris generals sobre l’Acció Sindical a desenvolupar.

7. Renovació de l’SP per finalització de mandat (Secretaria General, Secretaria d’Organització, Secretaria d’Acció Sindical, Secretaria d’Administració i Finances, Secretaria de Comunicació).

Elecció de delegats al Ple de l’Estat.

 

(Els afiliats que vulguin accedir a la documentació, la poden demanar a comunicacio-fesibac@cgtcatalunya.cat)