Acord per les eleccions sindicals a Banca: eleccions el 11 de febrer

El 2 de juliol es va signar per la patronal AEB i els sindicats CCOO, UGT, LAB i ELA l’Acord per la realització d’Eleccions Sindicals a totes les entitats compresas a l’àmbit del Conveni Col·lectiu de Banca i posteriorment es van adherir la CGT i CIG.

Com es habitual s’intenta que les eleccions es facin el mateix dia. La data acordada és el dimecres 11 de febrer de 2015 per les votacions, i la del 12 de novembre pels preavisos. Les Taules s’hauràn de constituïr el 18 de decembre (eleccions a Comité) o el 28 de gener (eleccions a Delegats de Personal), amb petites variacions depenent del calendari laboral.

Un altre tema important és el de les circumscripcions i l’agrupació de centres. Amb caràcter general els centres de treball s’agruparàn provincialment en una única circumscripció. Excepcions són els centres de més de 250 treballadors que no s’agruparàn amb la resta, i els de serveis centrals que s’agruparàn a una circumscripció pròpia.

A més, a l’acord és pacten una sèrie de facilitats per la campanya i el dia de la votació, per les candidatures i pels treballadors afectats. Aquestes facilitats són permisos pels treballadors per anar a votar, criteris per l’utilització d’urnes itinerants i facilitats per la realització d’assembles, entre d’altres.