URGENT

Qui aspiri a regularitzar l’exercici fiscal de 2014, en relació amb  les aportacions fetes en el seu dia a les mutualitats de treball, ja podeu accelerar el problema, recordeu que prescriu el 25 de juny, si la declaració resultava a pagar o el 30 de juny si el resultat va ser a tornar.

Pensionistes Fesibac