ACTUACIONS JURÍDIQUES I FISCALS

ACTUACIONS JURÍDIQUES I FISCALS

Donada l’actuació negativa de la Direcció General de Tributs i l’AEAT respecte de les nostres reivindicacions i la propera arribada dels seus Resolucions definitives, molts companys / es ens han demanat que busquéssim advocats fiscalistes als quals recórrer per continuar amb el procés en instàncies superiors.

– Amb aquesta finalitat hem parlat amb el Col·lectiu Ronda, S.C.C.L., que és una cooperativa d’advocats i un dels millors gabinets de Catalunya, dedicats des de fa molts anys a defensar els drets dels treballadors i ciutadans en les seves múltiples facetes.

Ells i elles han portat des de fa temps moltes de les denúncies dels treballadors de Telefónica i, en particular, el tema de Mutualitats.
Per tot això, ens ha semblat interessant tractar amb ells.

– No hem arribat a cap acord com a Sindicat ja que no ho contemplen, però arran de la nostra conversa i les possibles situacions que els traslladem respecte del col·lectiu de Banca i Assegurances, han canviat les seves tarifes per adaptar-les a la previsió d’un col·lectiu nombrós amb diferents procedències, peticions i situacions.

– Per tant, si bé el recomanem, no tenim cap acord i cada persona és molt lliure de treballar amb ells o amb qualsevol altre advocat que li inspiri confiança. Pel mateix, no assumim cap responsabilitat per les seves futures gestions i resultats.

– En essència, tal com podeu veure a la seva pàgina web:
https://pensionsirpf.cronda.coop//#menuid123, el cost perquè presentin el nostre Recurs davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya, que és el pas següent si rebem la Resolució negativa de l’AEAT, és així:

• Sí que hem presentat reclamació per un any 50 euros.
• Sí que han estat diversos anys en la mateixa reclamació 50 euros més 10 euros per cada any suplementari. Sí hem reclamat 2014, 2015, 2016 i 2017 seria 50 + 10 + 10 + 10 = 80 euros.
• Sí reclamem dos anys 50 + 10 = 60.
• Sí hem de tornar a reclamar a Hisenda altres anys i tornen a contestar negativament i hem de tornar a acudir a ells perquè facin el recurs, seria 50 euros de nou més 10 per cada altre any reclamat, és a dir com la primera vegada.

– Ens indica una de les advocades que els tramitarà que, si abans no canvia el criteri actual d’Hisenda per pròpia decisió o pel resultat de les denúncies, en l’actualitat es triguen uns quatre anys en què el TEAR de Catalunya vegi els recursos que presentem ara. Per tant, cada un ha de valorar el que més li convé fer tenint en compte el cost i el termini. En el cas que es vegi el recurs d’una persona i es guanyi, això pot repercutir en el criteri general del TEAR però no evita que tots i cada un hàgim de presentar les nostres reclamacions.

– Sí el TEAR de Catalunya també rebutgés les nostres peticions i voldríem seguir amb el procés el proper pas seria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual cal personar-se amb advocat i procurador i que ara per ara suposa 400 euros. Però com això passarà d’aquí a uns anys si abans no s’ha solucionat definitivament el tema, com esperem, el valorarem llavors.

– El procés d’encàrrec al Col·lectiu Ronda es fa íntegrament per Internet (consultar la seva pàgina) ja que diuen que si haguessin de atendre presencialment a tothom, no podrien ni mantenir aquests preus ni realitzar el treball sense dilacions.

De tota manera per si sorgissin incidències, donat el dilatat a priori del temps, us demanem que ens informeu del que els envieu i / o còpia del Recurs presentat que us enviaran. Us recordem la total confidencialitat.

RESUM DEL PROCÉS COMPLET:

1) Reclamació primera a l’AEAT, per un o diversos anys, fent referència a la Resolució del TEAC sobre Telefónica, explicant la nostra vida laboral des del principi fins a 1979 (desaparició de les Mutualitats) i demanant tant la retrocessió del que tributat en excés per no rebaixar a la base imposable una part de la pensió de la Seguretat Social, com que ens informin del percentatge a descontarnos en el futur en fer la declaració.

Molt important: Sí no tenim certificat del Banc i / o d’altres empreses on treballéssim anteriorment, cal adjuntar la petició al Banc i la seva resposta negativa, així com indicar que han desaparegut les altres empreses si és el cas. Si tinguéssim nòmines on s’acrediti pagament o retenció per la Mutualitat adjuntar algunes.

Amb els documents requerits, es presenta a la Delegació d’Hisenda habitual o en Plaça del Dr. Letamendi i ens donaran una còpia segellada i registrada i els nostres documents originals.

Poden trigar fins a 6 mesos en contestar-nos, però ara per ara serà negativa gairebé amb seguretat.
El Col·lectiu Ronda també s’ofereix a confeccionar aquest primer escrit (30 €) però per la seva senzillesa no ho creiem necessari.

Penjarem a “Pensionistes FESIBAC” un model que podeu copiar o modificar.

2) Des de la data en què ens comuniquin la seva opinió negativa, tenim 15 dies hàbils per realitzar apel·lacions davant del mateix òrgan, presentant-les també en la mateixa Delegació, adjuntant proves de tot tipus que puguem: nòmines, contractes, altres documents, incloent sentències i resolucions que anem obtenint contràries a la seva procedir i arguments legals que puguem emprar per contrarestar els seus propis arguments i defensar la nostra petició.

Els advocats opinen que no cal fer aquestes al·legacions, ja que les mateixes proves i arguments els podem aportar quan es vegi el recurs al TEAR. Nosaltres opinem que no costa res i així ja aportem proves que seran adjuntades a l’expedient que manaran al TEAR (on també podrem afegir el que ens convingui).

En qualsevol cas, tant si realitzem al·legacions com si no contestem a la seva primera carta, després d’aquest primer termini ens enviessin un segon escrit on expressen la seva resolució definitiva. Sí que és positiva ens aprovarà la sol·licitud i ens informarà de l’import que ens abonen i sí és negativa ens indicarà que tenim un mes per recórrer al TEAR.

3) Aquesta segona carta o Resolució, de la qual hem d’apuntar la data en què ens la lliuren, tota la documentació que havíem adjuntat i el primer escrit de reclamació que vam fer és el que hem de manar-als advocats perquè presentin el Recurs davant TEAR. El Col·lectiu Ronda ens manarà el comprovant d’haver-ho presentat i a esperar.

Compte amb les dates: L’agost és mes hàbil per això.

4) Model per a la nostra contestació amb al·legacions: ha, i corren per Internet, tants models per fer l’escrit d’al·legacions com gabinets d’advocats, sindicats, seccions sindicals i col·lectius de jubilats existeixen.

Per la nostra part no farem públic cap model atès que intentarem anar enriquint-lo amb les sentències, recursos, etc., que vagin apareixent i per tant, anirà canviant en el temps i no volem errar amb una mica desfasat.

Si algú ho necessita, que ens ho demani a través de la pàgina de FESIBAC-Catalunya: pensionistes-fesibac@cgtcatalunya.cat, enviant-nos la primera reclamació que ha fet, la documentació adjuntada i la contestació que li ha donat l’AEAT per intentar adequar l’escrit a cada cas.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Salut.

Pensionistes FESIBAC
29 juliol 2019