CATIA – FICOSA represalien en Ramón per sol·licitar reducció de jornada

FICOSA treu de la seva plantilla el nostre company Ramón per sol·licitar reducció de jornada d’una hora per cuidar de la seva filla menor d’edat.

El nostre company Ramón treballava fins fa poc a l’empresa FICOSA, a Viladecavalls. La seva situació, però, era una mica més enrevesada, ja que FICOSA no el contractava directament, sinò que el seu contracte formal era amb un altre empresa, Catia, que es limitava a posar a disposició de FICOSA el treballador i pagar-li la nòmina cada mes.

Es una situació que molts treballadors d’informàtica coneixem: la cessió ilegal.

El problema va arribar quan el Ramón va sol·licitar a la seva empresa la reducció d’una hora a la seva jornada laboral per cuidar de la seva filla de 12 anys. Llavors FICOSA va decidir fer-li fora de l’empresa, i el va tornar a Catia, que va obligar el Ramón a fer un nou horari a jornada partida (Ramón treballava per les nits) que és impossible de complir, per forçar el company a marxar de l’empresa. Per la seva part FICOSA va impedir al company accedir al seu lloc de treball.

Es tracta d’un acomiadament encobert per part de FICOSA, una repressió que castiga un treballador per intentar exercir els seus drets, al·legant inexistents raons organitzatives i de producció.

A la CGT no permetrem cap tipus d’agressió als treballadors pel mer fet de voler exercir els seus drets. La secció de CGT a FICOSA ja ha informat a tots els treballadors i treballadores de la situació, perquè la repressió de FICOSA no quedi impune, i properament començarem amb accions per exigir la reincorporació del Ramón al seu lloc de treball.

No desistirem en la lluita fins que sigui restablerta la situació del company.